Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçu

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçu

HÜKÜMDEN SONRA TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN KAYIT ARAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
9.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 1068
Karar: 2016 / 11
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: UYAP ortamından alınıp dosya içine konulan nüfus kaydına göre, hükümden sonra temyiz aşamasında sanığın 15.01.2013 tarihinde öldüğüne ilişkin kayıt araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanıklar B.. T.. ve D.. P.. hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Sanıklar hakkında hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanıkların suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet savcısı ile sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
2- Sanık H.. Ç.. hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
UYAP ortamından alınıp dosya içine konulan nüfus kaydına göre, hükümden sonra temyiz aşamasında sanığın 15.01.2013 tarihinde öldüğüne ilişkin kayıt araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, diğer yönleri incelenmeyen hükmün öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat