KENDİSİNDE HERHANGİ BİR UYUŞTURUCU YA DA UYARICI MADDE BULUNMAYAN SANIĞIN SAVUNMASININ AKSİNE UYUŞTURUCU MADDEYLE İLGİSİ OLDUĞUNA DAİR YETERLİ DELİL BULUNMADIĞI – SANIĞIN BERAATİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
9.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 4962
Karar: 2016 / 21
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, ele geçen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna dair, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

(5237 S. K. m. 53) (ANY.MAH.08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Aralarındaki bağlantı nedeniyle, Dairemizin 2015/1567 esasına kayıtlı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/78 esas sayılı dava dosyası ile birlikte inceleme yapılmıştır.
1-Sanık H.. A.. hakkında kurulan hükme ilişkin yapılan incelemede;
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delilerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına,
2-Sanık M.. U.. hakkında kurulan hükme yönelik yapılan temyize gelince;
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, ele geçen uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğuna dair, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle bozulmasına, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat