Tüzel Kişilerin Sona Ermesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tüzel Kişilerin Sona Ermesi

Tüzel kişiler 3 şekilde sona erebilir. Ya kanunda belirtilen belirli sebeplerin gerçekleşmesiyle kendiliğinden sona erer veya kendini feshederek sona erdirir ya da mahkeme kararıyla sona erer.

Tasfiye

Tasfiye sona eren tüzel kişinin bütün ilişkilerini kesmektir. Yani halen süren hukuki işlemler sonuçlandırılacak, borçlar ödenecek, alacaklar tahsil edilecektir. Sona eren tüzel kişinin kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam eder. Tüzel kişi tasfiye amacı ile sınırlı bir ehliyete sahiptir.

Tahsis (Özgülenme)

Tüzel kişinin malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer. Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır. Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin malvarlığı her hâlde ilgili kamu kuruluşuna geçer.

Mahkeme Kararı İle Sona Erme

Tüzel kişi, amacı kanuna veya ahlak ve adaba aykırı olduğu için mahkeme kararı ile sona erdirilmiş ise artık tahsis hususunda kendi iradesi göz önünde tutulmadan kalan malvarlığı değerleri ilgili kamu hukuku tüzel kişilerine tahsis edilir. Tüzel kişinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesinde tüzük veya vakıf senedindeki tahsise ilişkin hükümler nazara alınmayacağı gibi tüzel kişinin yetkili organının tahsis hakkında bir karar alabilmesi de söz konusu değildir. Mallar kamu malları içine dahil olur bir nevi el koyma şeklindedir mahkeme kararı ile sona erme.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat