Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İlgili Yasa

Tutukluluk ve hükümlülük halinde

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 54- Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tâyini vesayet makamına ait olmadıkça, icra müdürü bir mümessil tâyin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tâyin edip icra dairesine bildirmeyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur.

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde İcra Takibi Açıklama

Temsilcisi olmayan bir tutuklu yahut hükümlü hakkındaki icra takibinde, temsilci (vekil) atanması vesayet makamına (sulh hukuk) ait olmadıkça, icra müdürü, bu temsilci tâyini için tutuklu veya hükümlüye uygun bir süre verecek ve icra takibini bu sürenin bitmesine bırakacaktır. Bu süre içinde temsilci tâyin edip icra dairesine bildirmezse takibe devam olunacaktır.

Ancak, mal kaçırılması imkan dahilinde olan durumlarda verilen bu süre içinde de haciz yapılabilinecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat