Tereke Borçlarında İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Tereke Borçlarında İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İlgili Yasa

Terekenin borçlarında

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 53- Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinciye kadar takip geri kalır.

icra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya resmî tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder.

Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yollarıyla kabildir.

Tereke Borçlarında İcra Takibi Açıklama

Terekenin borçlarından dolayı yapılan icra takibi, miras bırakanın ölüm günü ile beraber 3 gün içinde icra takibi geri bırakılacaktır.

İcra takibi yapıldığı sırada borçlu ölmüşse;

  1. Tereke henüz taksim edilmemiş, veya
  2. Resmî tasfiyeye tabi tutulmamış,
  3. Mirasçılar arasında aile şirketi kurulmamışsa.

Borçlu hakkında sağken uygulanacak takip usûlü tereke hakkında da aynen devam eder. Mirasçı için bu takibin rehnin paraya çevrilmesi veya haciz yoluyla yapılması halinde devam edecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat