TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
TUTUKLAMAYA

İTİRAZ EDEN (SANIK)     :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

MÜDAFİİ                              :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Duruşmada Verilen Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin Ara Karara İtirazımızdır
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Sanık müvekkilin kaçması ihtimal dâhilinde olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştır. Ancak, bu karar yerinde değildir. Şöyle ki; sanık müvekkilin kaçması düşünülemez. Çünkü devamlı bir ikametgâhı bulunmaktadır. ……. ……… öğrencisidir. Ayrıca geçmişteki ahlaki, sosyal yaşantısı da kaçma ihtimalini düşündüremeyecek derecede ortadadır.
  2. Öte yandan bütün deliller de toplanmıştır. Bunları olumsuz etkilemesi de düşünülemez. Tutukluluk halinin devamı psikolojisini etkileyecek ileriki hayatında olumsuzluklara sebep olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLERİ               :  CMK. md. 104, 108 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                      :  Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, sanık olan müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için, hakkında verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin …/…/… tarihli ara kararının kaldırılarak salıverilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                       Tutuklamaya İtiraz Eden Sanık Müdafii
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat