Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA

İLİŞKİN KARARA

İTİRAZ EDEN SANIK        :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tutukluluğun Devamına İlişkin Karara İtirazımızdan İbarettir
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilimin …/…/… tarihinde haksız tutuklamasına itiraz etmemiz üzerine, tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talebimiz ……Asliye Ceza Mahkemesince yasaya aykırı şekilde reddedilmiştir.
  2. Daha önceki itiraz dilekçemizde belirttiğimiz gibi müştekinin müvekkil hakkında rüşvet verdiği yönündeki şikâyeti tamamen asılsızdır. Belirttiğimiz gibi olayın en başında müvekkil ehliyeti olmaması nedeniyle rüşvet vermeyi aklından geçirmiş olmakla birlikte bu düşüncesini suça çevirecek hiçbir eylemde bulunmamıştır. Rüşvet verme fikrinden tamamen kendi iradesiyle vazgeçmiştir.
  3. Olayın savcılığa intikal etmesinin tek sebebi müşteki polis memurunun, müvekkilin elinde tuttuğu parayı görmesi ve bu parayı rüşvet teklif etmiş gibi algılamasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi düşüncesini suça çevirecek hiçbir eylemi olmamıştır. Ayrıca, diğer polis memurlarının ifadeleri dışında olaya ilişkin tutuklamayı gerektirir ciddi inandırıcı delil bulunmamaktadır. Tanık polisler de tamamen meslektaşlarını koruma ve destekleme yönünde ifade vermişlerdir.
  4. Tutuklama ancak yasal şartlar mevcutsa zorunluluk halinde başvurulabilecek bir tedbir yoludur. Olayla ilgili başkaca toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Tutuklama önleyici bir tedbir olup ceza amacı taşımamalıdır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yönelik olup, tutuklamanın amacına aykırı düşmektedir.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 108 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirttiğimiz tüm hususlar dikkate alındığında tutuklamanın haksız ve yasaya aykırı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle müvekkil hakkında verilen haksız tutuklama kararının kaldırılmasını, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle salıverilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                                                                             Sanık Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat