UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREĞİ – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 13696
Karar: 2016 / 1
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Dava, tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararın iptali istemine ilişkindir. Somut olayda, davanın Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açıldığı, davacının S.. İlçe Tüketici Hakem Heyetince karara itiraz ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda uyuşmazlığın, Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) çözümlenmesi gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) yargı yeri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

(6502 S. K. m. 70)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Karabük 1. Asliye Hukuk (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) ile Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Karar: Dava, tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararın iptali istemine ilişkindir.
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla), 6502 sayılı Kanunun 70/3. maddesi gereğince uyuşmazlığın S.. İlçe Hakem Heyetinin yargı sınırları içerisinde bağlı bulunduğu Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesince görülmesi gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla), davalı tarafça kesin yetki itirazında bulunulmadığı gerekçesiyle yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70. maddesinin üçüncü fıkrasında “Taraflar, tüketici hakem heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.” şeklinde tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz yolunda özel bir düzenleme öngörülmüştür.
Somut olayda, davanın 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 31.03.2015 tarihinde açıldığı, davacının S.. İlçe Tüketici Hakem Heyetince verilen 02.03.2015 tarihli karara itiraz ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda uyuşmazlığın, Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) çözümlenmesi gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat