Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçe Örneği

                                                                                       İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

                    …… MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

                                                                                                 …….

 DAVACI           :

 VEKİLİ             :

 DAVALILAR    :

 DAVA     :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla TL. manevi , YTL).TL maddi tazminat talebidir.

 

AÇIKLAMALAR    :1-24.04.2004 tarihinde müvekkillerin murisi ….. nin  ölümüyle sonuçlanan  trafik kazasında davalılardan ….. na ait  ve diğer davalı …..  ın sevk ve idaresinde bulunan ….  plaka sayılı kamyonet ile davalı …. ın çarpması sonucu ÖLÜMLÜ trafik kazası meydana gelmiştir.

                            2-Bilirkişi raporunda davalı …. ın 2/8 oranında  kusurlu olduğu belirtilmiş bu kusur oranı Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi raporu ile kesinleşmiştir.

                     3-Müvekkillerin geçimini tamamen murisleri karşılamakta olup ,eşini ve babalarını kaybeden müvekkiller hem maddi hemde manevi olarak büyük yıkıma uğramışlardır.Bu yıkımın takdirini yüce mahkemeye bırakıyoruz.Tek başına iki küçük  çocuğu ile ortada kalan anne …..  ve çocuklar şu anda çok zor durumdadırlar.Bu üzüntülerini bir nebze olsun azaltabilmek için anne için ……TL.(…TL) her bir çocuk için TL.(……TL.) olmak üzere toplam …..TL(…..TL) manevi tazminat talep ediyoruz.Ayrıcı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla  her bir müvekkil için ……TL olmak üzere toplam …….TL maddi tazminat talep ediyoruz.

             4-.Haricen öğrendiğimize göre davalının aracı üçüncü şahıslara devretmeye çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Murislerinden başkaca hiçbir desteği olmayan müvekkiller bu dava sonucuda akim kalır ise tarifi imkansız zor duruma düşeceklerdir. Bu nedenle   aracın kaydına üçüncü şahıslara devrini önlemek için ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.

S.DELİLLERİ              :Kaza Raporu ,Bilirkişi İncelemesi ve sair ilgili yasal deliller,

 N.TALEP                 :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla anne için …….TL.her bir çocuk için ……TL olmak üzere toplam  …. TL.MANEVİ ve ,…… TL.MADDİ  tazminatın davalılardan kaza  tarihinden itibaren MBR faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline,

                                   B-Davalı ….  adına kayıtlı …  plaka sayılı   aracın trafik kaydına ve davalılar adına kayıtlı taşınmazlara her türlü devri önlemek için İhtiyati Tedbir konulmasına,yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.31.03.2005

 

EKİ      :On.Vek.Sur.                                                    DAVACILAR VEKİLİ

Posta pulu                                                      Av.

Kusur Raporu.

Nüfus Kaydı                           

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...