Trafik Kazası Kusur Tespiti Davası Dilekçesi

                  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                     ……

TESPİT İSTEYEN           :
VEKİLİ                             :
ALEYHİNE TESPİT
İSTENEN                          :
TESPİT KONUSU           : Maddi hasarlı trafik kazası nedeni ile müvekkil  …. ın  Kusur oranının tespiti talebidir.
OLAYLAR                        : Müvekkilin sevk ve idaresinde bulunan …..  plaka sayılı araç ile ,aleyhine tespit istenilenlerden …..  sevk ve idaresinde  bulunan    …..  plaka sayılı araç ve ….. sevk ve idaresinde bulunan ….. Plaka sayılı araçlar  arasında ….. tarihinde meydana gelen  maddi hasarlı trafik kazasında  ,trafik kaza tutanağında kusur oranları belirtilmemiştir. %50  Müvekkilim söz konusu kazada kesinlikle kusursuzdur.
Karşı tarafa kırmızı ışıkta geçmiş olup asli  kusurludur.Yerinde yapılacak kusur tespitinde ve karşı tarafın ve müvekkilin beyanlarından bu husus açıkça anlaşılacaktır.
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle işbu tespit talebi hasıl olmuştur. araç ile ,. Söz konusu kaza nedeni ile müvekkilin aracında büyük miktarda maddi hasar meydana gelmiştir.
H.SEBEPLER                   : MK,BK, sair ilgili mevzuat.
S.DELİLLERİ                   : Kaza tespit tutanağı vs.
N.TALEP                            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle trafik kazası sebebiyle
Müvekkilin kusursuzluğunun tespitine ve kusurun karşı tarafta
Olduğuna, yani kusur oranının tespitine  karar verilmesine
bilvekale arz ve talep ederiz.
 
 
EKİ              :                                                                TESPİT VE TEDBİR İSTEYEN
Onanmış Vekaletname örneği                                                      VEKİLİ
Kaza tespit tutanağı                                                          Av.
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat