Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Uygulanacak Hükümler

Bir ticari uyuşmazlıkta uygulanacak arabuluculuk hükümlerini, özel-genel ve önceki-sonraki hüküm ayrımları ile normlar hiyerarşisini de dikkate alarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. 7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A mad- desi ve geçici maddesi.
  2. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A
  3. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun diğer hükümleri (18/A maddesinde düzenlenmeyen hallerde ve uyuşmazlığın niteliğine uygun düştüğü ölçüde).
  4. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği hükümleri.

Bu sıralama dikkate alındığında, ilk önce eldeki uyuşmazlığın dava şartı ara- buluculuk kapsamında olup olmadığının anlaşılması bakımından 7155 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapılacak, sonra sırasıyla 6325 sayılı Kanun’un 18/A maddesi ve diğer maddeleri ile Yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat