Ticari İşletmenin Yapısı

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ticari İşletmenin Yapısı

Ticari işletmeyi işleten kişi tacirdir. Bir ticari işletmede kişi unsuru dışında malvarlığı unsuru da bulunmalıdır. TTK md. 11/3’te ise malvarlığı unsurlarının neler olduğu belirtilmiştir. Aksi öngö­rülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvar­lığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul edilir. Malvarlığı unsurlarını maddi ve gavrimaddi unsurlar olarak tasnif edebiliriz.

Ticari İşletmenin Maddi Unsuru

Hammadde, mal stoku, taşınır mal, taşınmaz mal, menkul işletme tesisatı gibi şeyler oluşturur.

Maddi Olmayan Unsur

Ticari itibar, ticari sırları, marka, lisans, patent, know-how, müşteri çevresi tarafından görülen rağbet, ticaret ünvanı, işletme adı, kiracılık hakkı, endüstriyel tasarımlar ve faydalı model üzerindeki haklardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat