TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETME SUÇU

ŞİKAYETE KONU DOSYADAKİ SUÇ İLE HÜKME ESAS ALINAN DOSYADAKİ SUÇUN İÇERİĞİNİN FARKLI OLDUĞU – DOSYASININ AYRINTILI ŞEKİLDE İNCELENMEYEREK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 15327
Karar: 2017 / 1575
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Mahkemece hükme dayanak gösterilen ve aynı mahkeme dosyasındaki, suç isminin gerekçeli kararda ve karar sonrası düzenlenen kesinleşme müzekkerelerinde farklı olduğu, bu nedenle şikayete konu dosyadaki suç ile hükme esas alınan dosyadaki suçun içeriğinin farklı olduğu anlaşılmakla mahkeme dosyasının ayrıntılı şekilde incelenmeyerek karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(2004 S. K. m. 347)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanıklara isnat edilen “ticareti usulüne aykırı terk etme” suçunun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi bu durumu onbeş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, öncelikle borçlu şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünden yetkilisi/yetkilileri ve adresi tespit edilerek bu adreste borçlu ticaret şirketinin ticareti terk edip etmediği yönünde zabıta araştırması yaptırılarak ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden en son beyanname örnekleri getirtilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir edilmesi gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi,

Mahkemece hükme dayanak gösterilen ve aynı mahkemenin 2007/533 esas, 2009/780 karar sayılı dosyasındaki, suç isminin gerekçeli kararda ve karar sonrası düzenlenen kesinleşme müzekkerelerinde farklı olduğu, bu nedenle şikayete konu dosyadaki suç ile hükme esas alınan dosyadaki suçun içeriğinin farklı olduğu anlaşılmakla, aynı mahkemenin 2007/533 esas, 2009/780 karar sayılı dosyasının ayrıntılı şekilde incelenmeyerek yazılı şekilde karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 23.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...