TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEBİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI (KİRACI)                   :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                        :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI(KİRALAYAN):……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                          :Tevdi Mahalli Tayini Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                       :
  1. Müvekkil, …………… ili, ………… ilçesi, ………….. Mahallesi, … Sokak, … Numarada bulunan taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.. Taşınmazın sahibi ile yapılmış olan…/…/… tarihli adi yazılı kira sözleşmesi gereğince, kira sözleşmesinde aylık kiranın artış oranı …….. olarak belirlenmiş ve müvekkil aylık ……………… TL kira ödemekte iken,  yeni kira dönemi başında aylık kira olarak ………………. TL’yi kiralayanın  hesabına yatırmak için banka şubesine gittiğinde mal sahibinin banka hesabını kapattığını öğrenmiştir.
  2. Müvekkil, telefonla kiralayanı arayıp kirayı yatırmak istediğini belirttiğinde, emsal kiraların arttığını, kira sözleşmesindeki artışı kabul etmediğini, aylık kirayı …………… TL olarak ödemesi gerektiğini, aksi takdirde kiralananı boşaltarak kendisine teslim etmesini, ………….. ödemeyi kabul etmediği takdirde ise, kirayı almayacağını belirtmiştir. Bunun üzerine, müvekkil …………. TL aylık kirayı konutta ödemeli olarak PTT havalesi ile kiralayana göndermiştir. Kiralayan, kira bedelini kabul etmeyerek geri çevirmiştir. Bu konudaki belge ektedir. Müvekkilin kira bedellerini yatıracağı bir yerin belirlenmesi için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                                  : Kira Sözleşmesi, Banka Dekontları, Posta Havale Dekontu, Sair her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER                : TBK. md. 107 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin kira borcumu yatırabilmesi için tevdi mahallinin Sayın Mahkemenizce belirlenmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat