Terekenin Defteri Nasıl Tutulur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Terekenin Defteri Nasıl Tutulur?

Defter tutma

MADDE 590- Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi hâlinde sulh hâkimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir:

  1. Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimse varsa,
  2. Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yok­sa,
  3. Mirasçılardan veya ilgililerden biri, ölüm tarihinden başlayarak bir ay içinde istemde bulunursa,

Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır.

Medeni Yasanın 590. maddesi gereği mühürleme ve defter tutma işlemi; tespit ve korunmadıkları taktirde yok olması muhtemel olan mallar için yapılır. Ta­pulu taşınmazların tapu kayıtları deftere kaydedilir. Menkul ve taşınır mal ayrımı yapılarak işlem yapılır.  para, pul, kitap vb.gibi tespiti uzun zaman ala­cak eşyalar kasa veya daha güvenilir yerlerde mühürlenerek koruma altına alınır. Kalıt iki tanık huzurunda, günü, saati, nedeni, mühürlenen şeyin kapı, kasa, ahır, ağıl vb.mi olduğu belirtilen tutanak ile tespit edilerek sulh hukuk yargıcı ve ilgili kişilerce imza altına alınır.

Hayvanlara ait yemler ile barınakları mühürlenemez. Meyve ve sebze gibi bozulacaklarından bütün malların hemen satılarak bedellerinin muhafaza altına alınması gerekir.

Ev eşyalarının evin bir odasına toplanarak, mücevherat, kıymetli evrakların ise kasada muhafaza edilerek mühürlenir. Anahtarları mahkeme kasasında saklanır.

Mirasçılar arasında sezgin olmayan, velisi ölüpte ergin değilse, velayetler nez edilen çocuklar var olupta vesayet altına alınmamışlarsa veya bir yıldan fazla hürriyeti bağlı ceza ile mahkum olumuşlarsa (MY. 471-592) kalıt defteri tutularak mühürlenir.

Bir kimsenin vekili olmadan kaybolması halinde de yine kalıt mühürlenerek defteri tutulur.

Kalıt mühürlenirken mirasbırakanla birlikte oturanlara ihtiyaçları için gerekli eşya tutanakla tespit edilerek güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır. (MY.591)

Bir aylık başvurma süresi sulh hukuk yargıcının işlerini bitirmesine işaret eden bir süredir.

Yargıç yukarıdaki işleri tamamladıktan sonra kalıttan elini çeker.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat