Tereke Malları Nasıl Mühürlenir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tereke Malları Nasıl Mühürlenir?

Mühürleme

MADDE 591- Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürle­nir. Mühürlenmeyen mallar için uygun koruma önlemi alınır. Mühür altına alma yazımdan önce de yapılabilir.

Tereke mühürlenirken mirasbırakanla birlikte oturanların ihtiyaçları için ge­rekli eşya bir tutanakla tespit edilip güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır; taşınmazların onların oturmaları için zorunlu olan bölümleri, mühürlemenin dışında tutulur.

Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürleme, güvence altına alınan mik­tarla sınırlıdır. Alacaklıya güvence gösterildiği takdirde mühürleme yapılmaz, ya­pılmışsa kaldırılır.

Medeni Yasanın 590. maddesi gereği defteri tutulan mallardan gerekli olan­lar mühürlenir. Mühürlenmeyen mallar için uygun koruma önlemi altına alınarak, yazılmadan önce de mühür altına alınabilir.

Kalıt mühürlenirken mirasbırakanlarla birlikte oturanların ihtiyaçları için bir kı­sım eşya tutanakla tespit edilerek güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır. Evin bir bölümü mühürlenmeyerek ihtiyaçlar için bırakılır.

Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürlemede alacakları karşılayan kısım mühürlenmez. Alacaklıya mirasçılar güvence verirse mühürleme yapılmaz, yapıl­mış varsa kaldırılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat