Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMYİZDEN VAZGEÇME VE KARARIN KESİNLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO     :…………./………….
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda bilgileri verilen dava dosyasında verilen kararı temyiz etme hakkımızdan feragat ediyoruz. Feragat beyanımızın kabulü ile, kararın kesinleştirilmesini ve keşinleşme şerhli kararın ilgili ………….. nüfus müdürlüğüne iletilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederiz.

                                                                                                                                              Davacı Vekili

                                                                                                                                             Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat