Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMSİLCİ-ORTAK BAYİİ SÖZLEŞMESİ

……….. Gazetesi……. yıldır Türkiye genelinde yayımlanmaktadır. Belediyeler, siyasi partiler vakıf dernek, sendikaların ve reel sektörde yer alan firmaların sorunlarını, sıkıntılarını gündeme taşımayı amaçlamaktadır.

Bu protokol, …….. GAZETESİ imtiyaz sahibi ……….’la ………. ili satış temsilcisi ve ana bayii ………. arasında ../../…. tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme aşağıdaki maddelerin yürürlüğüyle geçerlidir.

1- Temsilci ana bayii bulunduğu il ve ilçelerde gazetemize haber yapmaya, muhabir çalıştırmaya, gazetemizi dağıtmaya, satmaya, satış elemanı çalıştırmaya, gazetemize haber akışı sağlamaya resmi ve özel kurumlarda temsil etmeye yetkilidir.

2- Çalışma Durumu

  1. Seçenek: Maaşla çalışma:…… ay içerisinde ………. haber röportaj ya da ………. ciro karşılığı ………. TL maaş ödenecektir. Ödemeler temsilcinin vereceği hesaba yapılacaktır.
  2. Seçenek: Primle çalışma: Yapılan röportajlar dâhil, alınan reklâm, yapılan aboneler ve satılan gazete dâhil net ………. prim ödenecektir. Ayrıca yanında çalışan elamanların yaptığı çalışmalardan da ………. prim ödenecektir.

3- Büro kirasının aylık ………. TL kadarı karşılanacak. Elektrik, telefon su giderleri temsilci bayiye ait olacaktır.

4- Ana bayii, satış temsilcisi merkezin bilgisi dışında bürolar açamaz, şubeler oluşturamaz.

5- Yapılan çalışmalardaki tahsilatlar (reklâm, abone, özel haber ve röportajlar) dâhil, Genel Merkeze ödemeler, 15 günde bir yapılacak. Bir ay içinde 2 defa üst üste ödeme yapmayan temsilcinin sözleşmesi kendiliğinden fesih edilmiş sayılacaktır. Ödemeler ……….’ın posta çeki hesabı ………. ya da ………. Bankası ………. Şubesi ………. no.lu hesabına, online olarak yapılacak ve merkeze bilgi verilecektir.

6- Ana bayii temsilcisi gazete ile ilgili hiç bir çalışmayı, üçüncü şahıslara aktaramaz ve bilgi veremez. Aldığı faturayı başka amaçla kullanamaz.

7- Bu sözleşme yapılırken ana bayii temsilciden ………. gazete bedeline karşılık ………. TL teminat alınmıştır. Bu teminat sözleşme feshinde temsilcinin merkeze borcu yoksa o günkü döviz kuru üzerinden iade edilecektir.

8- Bu sözleşme ………. yıllığına yapılmıştır. Sözleşme fesih edilmesi söz konusu olduğunda taraflar bunu 3 ay önceden noter ihtarnamesi ile birbirlerine haber vermek zorundadırlar. Yapılan haberlerin, alınan reklâmların, merkeze geç gönderilmesi halinde veya gazeteye her hangi bir nedenle maddi-manevi zarar verilmesi halinde, ………. sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

9- Ana bayii temsilci bayiliğini bir başkasına devir edemez. Sözleşme fesih edildiğinde temsilci aynı kapsamlı işte 3 ay çalışamaz.

10- Bu sözleşmedeki maddeler birbirinin devamı olup, bir bütün halinde geçerlidir. Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda ………. Mahkemeleri yetkilidir.

………………..                                                  ……………………

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat