TAKİPTEN FERAGAT

TEMİNATIN İADESİ – BORÇLUNUN MUVAFAKATI

………………….. MAHKEMESİ .
 
 
DOSYA NO :  E. –  K.
   
TEMİNATIN İADESİNİ İSTEYEN (ALACAKLI) VEKİLİ
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
İCRA ESAS NO  
KONU Teminatın iadesine karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR         :

1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı yukarıda numarası belirtilen takip dosyasında icra edilmiştir.

2-Yapılan haciz esnasında borçlu borcunu kabul ederek teminatın iadesine muvafakat etmiştir.

3-Teminatın iadesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

 

 

ALACAKLI VEKİLİ

Av.

 

 

 

 

Teminatın İadesinde Sakınca Yoktur.

 

                       

                        İcra Müdürü

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.