Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Teminat iadesi için derkenar örneği (Kesinleşme nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2015/… D.İş

 
KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./2015
Alacaklı Vekili

                                                                                                Av. 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat