Teminat iadesi için derkenar örneği (İhtiyati hacizden feragat nedeniyle)

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Teminat iadesi için derkenar örneği (İhtiyati hacizden feragat nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2015/… D.İş

 
KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.
Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş ise de, iş bu kerre, alacağa ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ihtiyati hacizden feragat ediyoruz. Dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./2015

Alacaklı Vekili

                                                                                                Av. 

                   T.C
İstanbul …. İcra Müdürlüğü
Dosya No: 2015/……….  E.
İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Mahkemenizin 2015/…. D.İş Sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, Müdürlüğümüzün 2015/…. E. Sayılı dosyasından takibe konulmuş ise de, borçlu hakkında fiili veya kaydi herhangi bir haciz tatbik edilmemiştir.
İş Bu derkenar, alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir. …../……/2015
İCRA MÜDÜRÜ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat