Telefonla Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Telefonla Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2001/25799
K. 2003/8182
T. 2.7.2003
• HAKARET ( Sanığın Eylemini Telefonla Gerçekleştirmesi – Alenen Yapılmış Sayılamayacağı )
• TELEFONLA HAKARET ( Alenen Gerçekleşmediği İçin Ayrıca Ağırlaştırıcı Sebep Uygulanamayacağı )
• CEZAYI AĞIRLAŞTIRICI SEBEP ( Sanığın Hakaret Eylemini Telefonla Gerçekleştirmesi – Alenen Yapılmış Sayılamayacağı )
765/m. 482/2
ÖZET : Sanığın hakaret içeren sözleri telefonla müdahile söylediği anlaşıldığı ve kabulde bu yolda olduğu cihetle, sanığın eyleminin TCK’nun 482.maddesinin 2.fıkrasına uyduğu gözetilmelidir.

DAVA : Tehdit ve hakaret suçundan sanık Mustafa’nın yapılan yargılaması sonucunda; hakaretten MAHKUMİYETİNE, tehditten, davanın ortadan kaldırılmasına dair ( ANKARA ) 2.Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.02.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 04.07.2001 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak,

Sanığın hakaret içeren sözleri telefonla müdahile söylediği anlaşıldığı ve kabulde bu yolda olduğu cihetle, sanığın eyleminin TCK.’nun 482.maddesinin 2.fıkrasına uyduğu gözetilmeden aynı maddenin 3.fıkrası ile hüküm kurularak fazla ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA 02.07.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat