Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEKZİBİN YAYINLANMASI KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEKZİBİN YAYINLAMASI
KARARINA
İTİRAZ EDEN                      :
……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

TEKZİP İSTEYEN               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tekzibin Yayınlanması Kararına İtirazımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. … Gazetesinin …/…/… Tarihli “. …’da “………” adlı yazı toplumu aydınlatma amacını taşıyan bir yazıdır. Burada amaç kişi ve yönetimleri eleştirmekten çok yeni kurulan fakültelerde yaşanan sorunlara değinmek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazetede çıkan yazının tekzip edilecek bir tarafı da bulunmamaktadır.
  2. Olaya basın hürriyetleri açısından bakmak gerekir. Dolayısıyla haklı olan itirazımız dikkate alınarak ….. Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve …/… Esas, …/… Karar sayılı vermiş olduğu tekzip kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur. İtirazımızı 7 günlük yasal süresi içinde yapıyoruz.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  Basın Kanunu md. 14 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere haklı olan itirazımız dikkate alınarak …….. Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve …/… Esas, …/… Karar sayılı vermiş olduğu tekzip kararının kaldırılmasına karar verilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                     Tekzibin Yayınlanması Kararına İtiraz Eden
… Gazetesi Sorumlu Müdürü Vekili
Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat