Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEHDİT VE TELEFONLA RAHATSIZ ETME NEDENİYLE ŞİKAYET

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN              :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tehdit ve Telefonla Rahatsız Etme Suçundan Dolayı Şikâyet
SUÇ                                       :Tehdit, telefonla rahatsız etme
AÇIKLAMALAR                :
  1. Adı geçen şahıstan müvekkilim ……yılı, ….. ayında …..(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin …../…… E no.lu dosyası ile boşanmıştır. Şüphelinin boşanma davası açıldıktan sonra ……… Kapalı Ceza Evinde hükümlü olarak hapis yattığını ve …/…/….. tarihinde de hapisten çıktığını öğrendik. Şüpheli, müvekkilin babası adına kayıtlı olup, gizli kaydı ile abonesi oldukları………no.lu telefonu …/…/……günü ……… ve ………. no.lu telefonlar ile ……. arayarak müvekkili kaçırmakla ailesini tehdit etmiştir.
  2. Müvekkil ve ailesinin bu şahıs yüzünden değiştirdiği 3. telefon numarasıdır. Bu şahıs, gayri meşru yollardan telefon numarasını öğrenerek müvekkili ve ailesini rahatsız edip, tehdit etmektedir.
  3. Şüpheli “Hapisten çıktım, cezamı çektim, yakında gelip sizi rezil edeceğim, hepinize gününüzü göstereceğim ve ……….’yu da alıp kaçıracağım” diyerek müvekkili ve ailesini tehdit edip, rahatsız etmiştir. Hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  Telefon kayıtları, şahitler, boşanma dosyası vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 106 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasına ve tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz.

                                                                                                                                      Müştekiler Vekili

                                                                                                                                      Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat