Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEHDİT EDEN KİŞİYİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN              :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tehdit Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikâyetimizden İbarettir
SUÇ                                       :Tehdit
AÇIKLAMALAR                :
  1. Şüpheli olan …… , müvekkilin eski eşi olup ……. yılında boşanmışlardır. Boşanmayı müteakiben sürekli olarak müvekkili rahatsız etmiş ve tehditlerde bulunmuştur. Şüphelinin bu tehditleri, müvekkilin yeniden başka birisiyle evlenme iradesini duyması üzerine iyice artmıştır. Müvekkil ………. isimli şahısla evlenmiştir. Evlendikten sonra da bu tehditler artarak devam etmektedir.
  2. Şüpheli müvekkili daha çok kızları aracılığıyla tehdit etmektedir. Kızı …..’yi arayarak “annen sakın evlenmesin evlenmesine karşı çık, bunu annene söyle yoksa onu öldürürüm” demiştir. Yine diğer kızları …..’ye de okuluna giderek “anneni adam tutup öldürteceğim bunu annene söyle” demiştir.
  3. Şüpheli ayrıca müvekkilin evlendiği eşine de …… isimli şahsı göndererek, kendisinden müvekkilin anne baba adını, nerde oturduğunu vs bilgileri söylemesini istemiştir. Eşi de kendisine neden sorduğunu sorunca ” ……. isimli şahısta beni karıştırma” diyerek cevap vermiştir.
  4. Tüm bu hususlarda müvekkil daha öncede polis karakoluna şikayette bulunmuş, ancak bir netice alamadığından Sayın Mahkemenize müracaat ediyoruz. Müvekkil ve ailesi bu tehditler nedeniyle korku ve panik içindedir.

DELİLLER                           :  Tanıklar ve her tür delil. Tanıklarım: Adı ve Soyadı-Adresi; Adı ve Soyadı-Adresi, Adı ve Soyadı-Adresi

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 106 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle müvekkili sürekli olarak tehdit eden şüpheli …….. hakkında şartlı tehdit ve ölümle tehdit suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında dava açılmasını, müvekkil ve ailesinin can güvenliği için soruşturmanın tutuklu olarak sürdürülmesini saygılarımda vekaleten arz ve talep ederim.

Müşteki Vekili

                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat