TCK m. 113 nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

TCK m. 113 nedir?

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 

Madde 113- (Değişik: 2/3/2014-6529/13 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

  1. a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
  2. b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat