TCK m. 112 nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

TCK m. 112 nedir?

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi 

Madde 112- (Değişik: 2/3/2014-6529/12 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

  1. a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
  2. b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,
  3. c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat