TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİNİN BAĞIMSIZ OLARAK TALEP EDİLMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİNİN BAĞIMSIZ OLARAK TALEP EDİLMESİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/5078
K. 2017/5338
T. 4.5.2017

• BOŞANMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEMİ ( Boşanma Davası İçerisinde Harca Tabi Olmadan İstenebilecek Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Bağımsız Olarak Talep Edilmesi Halinde Dava Değeri Üzerinden Nispi Harca Tabi Olduğu – Bağımsız Bir Dava ile Talep Edilmeleri Halinde Dava Değeri Tazminatların Miktarı ile Nafakaların Yıllık Tutarının Toplamı Olacağından Davacı Kadına Talep Ettiği Nafakanın Yıllık Tutarı ile Tazminat Miktarı Üzerinden Peşin Nispi Harcı Tamamlaması İçin Süre Verilerek Karar Verileceği )

• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİNİN BAĞIMSIZ OLARAK TALEP EDİLMESİ ( Dava Değeri Üzerinden Nispi Harca Tabi Olduğu – Bağımsız Bir Dava ile Talep Edilmeleri Halinde Dava Değeri Tazminatların Miktarı ile Nafakaların Yıllık Tutarının Toplamı Olacağından Davacı Kadına Talep Ettiği Nafakanın Yıllık Tutarı ile Tazminat Miktarı Üzerinden Peşin Nispi Harcı Tamamlaması İçin Süre Verilerek İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )

• NİSPİ HARCIN TAMAMLATTIRILMASI ( Boşanma Davası İçerisinde Harca Tabi Olmadan İstenebilecek Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Bağımsız Olarak Talep Edilmesi Halinde Dava Değeri Üzerinden Nispi Harca Tabi Olduğu – Bağımsız Bir Dava ile Talep Edilmeleri Halinde Dava Değeri Tazminatların Miktarı ile Nafakaların Yıllık Tutarının Toplamı Olacağından Davacı Kadına Talep Ettiği Nafakanın Yıllık Tutarı ile Tazminat Miktarı Üzerinden Harcın Tamamlaması İçin Süre Verilerek Karar Verileceği )
4721/m.174,175
492/m.30,32

ÖZET : Boşanma davası içerisinde harca tabi olmadan istenebilecek tazminat ve yoksulluk nafaka talepleri, boşanma davasından bağımsız olarak talep edilmesi halinde dava değeri üzerinden nispi harca tabidir.Nafaka ve tazminatların boşanmadan bağımsız bir dava ile talep edilmeleri halinde dava değeri tazminatların miktarı ile nafakaların yıllık tutarının toplamı olacağından, davacı kadına talep ettiği nafakanın yıllık tutarı ile maddi ve manevi tazminat miktarı üzerinden peşin nispi harcı tamamlaması için süre verilmesi harç tamamlandığı takdirde işin esasına girilip tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra açılmış bulunan maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) ile yoksulluk nafakası (TMK m.175) taleplerine ilişkindir. Boşanma davası içerisinde harca tabi olmadan istenebilecek tazminat ve yoksulluk nafaka talepleri, boşanma davasından bağımsız olarak talep edilmesi halinde dava değeri üzerinden nispi harca tabidir. Davacı kadının bu davasından başvurma harcı ve maktu peşin harcı alınmıştır. Nafaka ve tazminatların boşanmadan bağımsız bir dava ile talep edilmeleri halinde dava değeri tazminatların miktarı ile nafakaların yıllık tutarının toplamı olacağından, davacı kadına talep ettiği nafakanın yıllık tutarı ile maddi ve manevi tazminat miktarı üzerinden peşin nispi harcı tamamlaması için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m.30-32) harç tamamlandığı takdirde işin esasına girilip tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, harç eksikliği tamamlanmadan yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2017 tairihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat