İŞÇİ HASTA DA OLSA SAVUNMASI ALINMADAN KOVULAMAZ

TCK m. 180 nedir?

İŞÇİ HASTA DA OLSA SAVUNMASI ALINMADAN KOVULAMAZ

İŞÇİ PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ HAKLI FESHİ NEDENİ OLMAYIP, GEÇERLİ FESHİ NEDENİDİR

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/13617
KARAR NO. 2017/8796
KARAR TARİHİ. 24.5.2017

Dosya içeriğine göre davacı işçinin iş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/I maddesi uyarınca sağlık nedenleri ile davalı işverence feshedilmiş, ancak savunması alınmamıştır. Davacının iş sözleşmesinin sağlık sebepleri ile feshedilmesine karşın, fesih öncesinde savunmasının alınmamış olması feshin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar davalı işverence, İş Kanunu 25/1-b uyarınca davacının iş sözleşmesinin feshedildiği savunulsa da, somut olayda işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu hususlarıda ispatlanamamıştır. Tüm bu sebeplerle davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat