TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …….. Dekorasyon Ltd Şirketi maliki bulunduğu ………. plaka sayılı, …….. marka araç sürücüsü ……’nin sevk ve idaresinde iken …….yolu üzerinde tek taraflı kaza sonrası hasar görmüştür. ……… Sulh Hukuk Mahkemesinin ……./…. D. İş sayılı tespit dosyası üzerinden yapılan tespitte alınan bilirkişi raporu ile aracın onarımının mümkün olmadığı ve yine takla atmış olmasına rağmen hava yastıklarının açılmamış olduğu ortaya konulmuştur.
  2. İş bu kazada yolculardan müvekkiller ……….ve ……….. yaralanmışlar ve uzun süre normal hayatlarına devam edemeyerek maddi ve manevi acılara maruz kalmışlardır. Kaza neticesi müvekkil …. Dekorasyonun maliki bulunduğu araç hurdaya çıkmıştır. Bu nedenle müvekkil şirket için araç bedeli oranında tazminat talep etmekteyiz. Aracın piyasa değerini tam olarak bilemediğimizden ve bu konuda bilirkişi raporu alınmadığından fazlaya ilişkin haklarımız saklı olmak üzere ………….. Türk Lirası tazminat talep etmekteyiz. Ayrıca hava yastıklarının açılmamış olması nedeniyle müvekkiller …………. ve ……….in yaralanma neticeleri de artmıştır. Bu nedenle bu müvekkiller içinde maddi ve manevi tazminat talep etmekteyiz.
  3. Davalılardan ……… aracın Zorunlu Mali Mesuliyet sigortasını yapmış, diğer davalı ………….ise araca ilişkin kasko poliçesini düzenlemiştir. Davalılar (sigorta şirketleri) tazminatlardan poliçe limitleri ile sorumludurlar. Davalı …………. Şirketi ise aracın yapım hatası (hava yastıklarının araçtaki ağır darbelere rağmen açılmamış olması) nedeniyle tazminatların tamamından sorumlu tutulmasını talep ediyoruz. Tüm bu nedenlerle iş bu tazminat davasını açmak zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Kaza tespit tutanağı, ……… Sulh Hukuk Mahkemesinin ………../…..D.iş sayılı tespit dosyası, sigorta poliçeleri, araç ruhsatı, ……… C. Başsavcılığının ……../……. sayılı dosyası, tabip raporları, tanık, bilirkişi yemin vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, müvekkil ….. Dekorasyon LTD Şirketi için, maliki olduğu aracın hurdaya çıkması nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……….TL maddi tazminatın kaza tarihi olan …../…../……..tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilsen tazmin ve tahsiline,

Müvekkilim …… için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ………..TL maddi, ………..TL manevi tazminatın ……/…../……. tarihinden itibaren temerrüt faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tazmin ve tahsiline,

Müvekkil …….. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla……….TL maddi,………….TL manevi tazminatın …../…../……. tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tazmin ve tahsiline (tazminatlardan davalı sigorta şirketleri poliçelerinde belirtilen limitlerle sorumlu olmak kaydıyla),

Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat