TAŞINMAZ SATIM ÖN SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZ SATIM ÖN SÖZLEŞMESİ

Alıcı ….. ile Mülk Sahibi ….. arasında yukarıda bahse konu gayrimenkul satışı üzerinde aşağıdaki şartlarda anlaşmayı kabul ederler.

1-  Satıcı sahibi bulunduğu bu mülkün satışını …..-TL’sine kabul etmiştir.

2-  Satış bedeline mahsuben alıcıdan …..-TL’si kaparo alınmıştır.

3-  Satışın …..-TL’si peşin, geriye kalan …..-TL’si … süre içinde taksitlerle ödenecektir.

4-  Bu anlaşma imzalandıktan sonra Borçlar Kanunu ilgili maddesine göre tarafından alıcı bu gayrimenkulü almaktan vazgeçtiği takdirde verdiği kaporayı geri alamayacaktır.

Satıcı vazgeçerse kaparo miktarı kadar teminat vermekle yükümlüdür.

5-  Alıcı ve satıcı kendilerine bu anlaşmayı sağlayan Emlak Komisyoncusu’na anlaşmanın imzalanmasından itibaren her biri gerçek satış bedeli üzerine ….’er ücret komisyon ödemeyi kabul ederler. Taraflar komisyon ücretinin fazlalığından bahisle tenkisi hakkında talep ve müracaat haklarında şimdiden rücu olmak kayıt ve şartı ile feragat etmiş addedilir.

6-  Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf bu anlaşmada yazılı talimatlarla birlikte ayrıca diğer tarafın maruz kalacağı nevi zarar ziyanı mahkeme ve icra masrafları ve ücretli vekaleti de ödemekle yükümlüdür.

7-  Bu anlaşmanın uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde T.C. ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Özel Şartlar: Tapu harçları ve komisyon bedeli alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı …..-TL net olarak alacaktır. Daireye ait geçmiş borçlar satıcı tarafından ödenecektir. .. / .. / ….

Alıcı                             Satıcı                                Komisyoncu Şahit

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat