Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 83/c- (Ek: 09.11.1988 – 3494/7 md.) Taşınmaz rehni ipotek âkit tablosunda sayılı bulunan teferruat taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.

Türk Kanunu Medenisinin 777.maddesi hükmü saklıdır.

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi

Taşınmaz rehni ipotek âkit tablosunda sayılı bulanan teferruat, taşınmazdan ayrı olarak   haczedilemiyecektir.    Ancak,    taşınmaz    rehni,    mütemmim    cüzülerine

(eklentilerine) ve teferruatına da geçerlidir. Makina veya otel mefruşat, (. ) gibi

rehin senedinde açıkça teferruat olarak gösterilen ve tapu kütüğünde yazılan şeyler, yasaca teferruattan sayılamıyacağı ispat edilmedikçe, teferruattan addedilecektir.

Teferruat üzerinde 3.kişilerin hakları saklıdır (MY. 777).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat