Taşınırların İcra Satışı Nasıl Olur?

0
9

Taşınırların İcra Satışı

İlgili Yasa

Menkullerin satışı: Müddetler:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 112- Menkul mallar satış talebinden nihayet bir ay içinde satılır.

Yetişmemiş mahsûller, borçlunun muvafakati olmadıkça satılamaz.

Vaktinden evvel satış:

MADDE 113- Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir.

İcra Müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Taşınırların İcra Satışı Açıklama

Taşınır mallar satış isteminden itibaren 1 ay içinde satılacaktır. Yetişmemiş mahsuller, borçlunun izni olmadıkça satılamaz.

Ancak, alacaklı istemde bulunmadan borçlunun talebiyle de satış yapılabilecektir.

İcra Müdürü değeri çok çabuk düşen veya saklanması çok masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir. Bu satış için alacaklı veya borçlunun talebine gerek yoktur.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...