TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Takip Kodu:

T.C.                                                                                                              Örnek No : 24*

 

Dosya No :

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Alacaklının adı ve soyadı                               :
Borçlunun adı soyadı                         :
Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat            :
Birinci artırma tarihi                           :
İkinci artırma tarihi                                        :
İlânın şekli                                                    :

Taşınırın takdir edilen kıymeti

                 Lira                  Kuruş                              Adedi                                        Cinsi   

…………………………. ………………………. …………………………………………………  …………………………

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ……………  ………………………

………………………….  ……………………….  ……………………………………  …………….  …………………….

………………………….  ………………………..  …………………………………..  …………….  …………………….

………………………….  ……………………….  ……………………………………  ……………..  ……………………

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ……………..  …………………….

………………………….  ……………………….  ……………………………………  ………………  ……………………

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ………………  ……………………

………………………….  ……………………….  ……………………………………  ……………….  …………………..

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ……………….  …………………..

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 61’e karşılık gelmektedir.

 

ARTIRMA ŞARTLARI

  • – Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklar tarafından teminat

gösterilmesi lazımdır. Bu taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

  • – Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla, birinci artırma tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın yapılacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Birinci artırma icra memuru tarafından, ilânda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden kurtulurlar.
  • – Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır. İkinci artırmada elektronik ortamda teklif verme işlemi ise; birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. İkinci artırmanın yapılacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırma icra memuru tarafından elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Aksi halde satış talebi düşer.
  • – İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

5 – Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri ihale bedelinden ödenir. Damga resmi ve %        K.D.V   ait olacaktır.

6-Başkaca lüzumlu izahat………………………………………………………………

         …../…../…………..

                                                                                                                      İcra Müdürü

                                                                                                                    Mühür ve İmza

(İİK m.114)

  1. ARTIRMA

Artırma yapıldığı yer, saat ………………………………………………………………………………………

 

ARTIRILAN MİKTAR                                                                  ARTIRANLAR

      Lira       Kuruş           Adı                            Soyadı           .                İmzası                 .

 

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan karşılarında yazılı bedelle alıcısına (alıcılara) ihale olunmuştur.

Tarih………………………Saat……………………………….Dakika………………………………………….

 

                        İcra Müdürü                          Tellâl                                      Alıcı

Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün süre verildi.

İcra Müdürü                          …../…../………                                      Alıcı

İstekli çıkmadığından, teklif edilen fiyat % 50 ını bulunmadığından satış yapılmamıştır.

……../……../…………                             İcra Müdürü                          Tellâl

 

                                                             

  1. ARTIRMA

 

ARTIRILAN MİKTAR                                                                  ARTIRANLAR

      Lira       Kuruş           Adı                            Soyadı           .                İmzası                 .

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan kanunî şartına uygun en çok fiyat veren yukarıda yazılı…………………………………………………………………………………… sı (ları) na ihale olunmuştur.

……………………………….Tarih ………………………………. Saat ………………………………………. Dakika

 

            İcra Müdürü                                      Tellâl                                      Alıcı

Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün süre verildi.

İcra Müdürü                          …../…../………                                      Alıcı

İhale olunmaması ve satış talebinin düşmesi sebebi : ………………………………………………

……../……../…………                             İcra Müdürü                          Tellâl

 

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat