TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

Takip Kodu:

Örnek No: 25*

 T.C.

 

Dosya No :

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

            Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın   ……/……/………. günü saat ………………………………. de ……………………………. de yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 50 sine istekli bulunmadığı takdirde ……/……/………… günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmanın on gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği , birinci artırımda istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikindi artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilecebileceği; mahcuzun satış bedeli üzerinden % ……. oranında K.D.V.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilân olunur.       ……./……/……….

 

../../….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

 

 

Takdir Edilen Değeri

Lira                  Krş.              Adedi                 Cinsi               Niteliği ve Önemli Özellikleri

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

 

 

(İİK m.114/1, 114/3)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat