Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimine İlişkin İcra Emri

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimine İlişkin İcra Emri

1.Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:
2.Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
3.İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası:
4.Talebin neden ibaret olduğu:

Yukarıda yazılı ………………………… işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde (tahliye) ve teslim etmeniz; bu müddet içinde (tahliye) ve teslim etmezseniz icra mahkemesinden veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden yahut Yargıtay’dan icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmezseniz İcra İflas Kanununun 24 ve 26ncı maddeleri gereğince ilâm hükmünün zorla icra olunacağı, (teslimi emredilen mal yedinizde bulunmazsa, ilâmda yazılı değerinin, taşınır malın değeri ilâmda yazılı olmadığı halde veya ihtilaf halinde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunan değerinin alınacağı, bu değer de ödenmediği takdirde ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın haciz yolu ile icra olunacağı) ihtar olunur.

(İİK m.24, 26)

 

 

 

…./…./………..

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat