Tasfiyeye Giriş Karar Örneği

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR SIRA NO :

KARAR TARİHİ    :

KARAR KONUSU :

TOPLANTIYA KALILANLAR :

                                                           KARARIN METNİ

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır;

  • Şirketimiz T.T.K.552 maddesi hükmü uyarınca tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
  • Tasfiyenin başlaması ile birlikte şirket ünvanına Tasfiye Halinde ibaresi eklemesi ve şirket ünvanının “Tasfiye Halinde……………………………………………………………………………….…Limited Şirketi” olmasına,
  • Tasfiye sonuna kadar yetkili olmak üzere şirket tasfiye memurluğuna, şirket ortaklarından/şirket ortağı olmayan _______________ adresinde mukim ­­_______/ve _______’nın seçilmesine  ve şirketi bilcümle resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar , bankalar , adli ve idari merciler , defterdarlık , maliye , vergi daireleri nezdindeki her  türlü işlemlerde , ahzu kabz işlemleri ile tahsilat ve tediyatlarda , gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek tesis ve fekkinde akit ve taahhütlerde ilzam edici ve taahhüt altına sokucu her türlü  hususlarda tasfiye memurluğuna seçilen _____/ve _______’in tek başına/müştereken temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

    ORTAK                                      ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

NOT: 1. Sermayenin ¾ ünü temsil eden ortakların ¾ ünü teşkil eden ekseriyet olumlu oyu gerekmektedir.       

          ( T.T.K.nun 549/2 )  

  1. Karar 1 adet noter onaylı olarak alınmaktadır

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat