Tasfiye Giriş Dilekçe Örneği

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA

 …../…../……     

 

 

Memurluğunuza ……………..sicil numaralı ile kayıtlı şirketimizin tasfiyeye giriş işlemlerinin memurluğunuzca tescil edilmesini arz ederiz.

TEL:

FAKS:

ADRES:                                                                                                      ŞİRKET KAŞESİ

                                                                                                                       YETKİLİYE AİT

 

                                                                                                                                 İMZA

EKLER:

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!