Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASARIMCI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme; bir taraftan (….. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. “İŞVEREN” diye anılacaktır), diğer taraftan “Tasarımcı …..” (TASARIMCI diye anılacaktır) arasında yapılan iş anlaşmasının şartlarını belirler.

İşyerinin

Ticari Ünvanı       :  …..

Adresi                 :  …..

Telefon No         :  …..

Faks No             :  …..

Tasarımcı

Adı ve Soyadı     :  …..

T.C. Kimlik No   :  …..

Doğum yeri ve

Tarihi                  :  …..

Adresi                 :  …..

2- Tasarımcı’nın Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Tasarımcı, işveren tarafından üretilen, satışa arz edilen…v.s. tüm ürünlerin görsel afiş, resim, broşür v.s. ile ilgili tüm tasarımları hazırlamak zorundadır.

Tasarımcı, Madde 3’de belirtilen görevlerinin gerçekleştirilmesinde ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç gereç ve imkanı işverenden istemeye yetkilidir.

İşveren, Tasarımcı’nın görevlerini yerine getirmesini engelleyemez veya geciktiremez. İşverenin tutumu nedeniyle Tasarımcı görevlerini yerine getirmekte engellendiği durumlarda, Tasarımcı taraflar arasında yapılan sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

Tasarımcı, işler kendisine teslim edildikten sonra en geç 15 gün içerisinde tasarımı bitirerek istenilen formatta İşveren’e teslim edecektir.

Tasarımcı bütün çalışmaları jpg ve değiştirilebilir leerli olarak corel veya ona benzer hangi programda istenir ise o formatta teslim edecektir.

Madde 3’te belirtilen görevlerin Tasarımcı tarafından yerine getirilmemesi veya aksatılması ya da sözleşmeye uygun yapılmaması halinde işveren taraflar arasında yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Tasarımcı, işveren tarafından kendisine verilecek olan ve işverene ait resim, afiş, logo ve tasarımda kullanılacak olan bu ve bunlara benzer görselleri işveren dışında başka bir firmada kullanamayacak. Buna aykırı davranış aşağıda belirtilen cezai şartın ödenmesine sebebiyet verecektir,

Tasarımcı, işverenden başka dondurma firması ile çalışmayacak.

3- İşveren’in Sorumlulukları

İşveren Madde 3’te belirtilen görevlerin yerine getirilmesi hususunda Tasarımcının sorumluluklarını yerine getirmede Tasarımcıya gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür. r

İşveren Madde 3’de belirtilen görev ve sorumlulukların dışında, işin gerektirdiğinde görev ve branşı doğrultusunda tasarımcıdan başka bir iş talep edebilir.

İşveren Madde 3’de belirtilen mevzuatla ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için Sorumlu Yöneticiye gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

Tasarımcı için anlaşılan ücretler …..-TL olup ….. Şeklinde ödenecektir.

4- Cezai Şart

Tasarımcının sözleşme hükümlerini ihlal etmesi, İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmesi, sözleşme kapsamında belirtilen işleri başka firmalar ile paylaşması yahut da işveren ile çalışmakta iken başka bir dondurma firması ile de çalışması halinde Tasarımcı hiçbir dava ya da takibe hacet kalmaksızın …..-TL cezai şartı İşveren’e ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

5- Fesih

Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları taktirde sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedebilirler.

Madde 3’te belirtilen şartların yerin getirilmemesi veyahut da Tasarımcı tarafından sözleşmenin ihlal edilmesi halinde İşveren tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshedebilir.

6- Anlaşmazlıklar

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Firma Yetkilisi                                             Tasarımcı

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat