Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPUYA TESCİL TALEBİ – EKLENTİ İÇİN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Eklentinin Tapuya Tescili Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil,….. mahallesi, sokağı, ….. ada ….. parsel sayılı taşınmadaki ….. no.lu bağımsız bölümün sahibidir. Onaylı anayapı projesinde gösterilen garaj eklentisi tapuya eklenti olarak tescil edilmediğinden, tapuya tescili için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, anayapı projesi, keşif bilirkişi beyanı vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  KMK. m. 6, 15 ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak delillerde göz önüne alınarak bağımsız bölümüne garaj eklentisinin tescili ile yargılama gideri ve masrafların, vekalet ücretinin davalılardan alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat