TAPUYA SATIŞIN BİLDİRİLMESİ MÜZEKKERESİ – İPOTEKLİ TAŞINMAZ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPUYA SATIŞIN BİLDİRİLMESİ MÜZEKKERESİ – İPOTEKLİ TAŞINMAZ

   T.C.

 

DOSYA NO:  Esas

 

……….. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ne

ALACAKLI 
BORÇLU 
BORÇ MİKTARI

Alacaklı ………….. vekili Av ……………..‘na borçlu ‘e ait ……………………………….. niteliğindeki arsanın …/… hissesi ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile  tarihinde açık artırma suretiyle aşağıda açık kimliği yazılı dosya alacaklısına alacağına mahsuben ………..TL bedel mukabilinde satılarak paraya çevrilmiş ve yapılan satış kesinleşmiş bulunduğundan, satışı yapılan taşınmaz üzerinde bulunan ipotek, ipoteğin paraya çevrilmesi ile diğer takyitlerin tamamı terkin edilmek suretiyle satın alan  adına devir ve tescil işleminin yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince alınması gereken alım ve satım harcı satın alandan alınmak suretiyle, taşınmaz üzerindeki ipotek, ipoteğin paraya çevrilmesi ile diğer tüm takyidatın terkin edilerek  adına devir ve tescil işleminin yapılması ve sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ

 

Adı                      :

Soyadı                 :

Baba adı             :

Ana adı               :

Doğum Yeri         :

Doğum Tarihi       :

İli                        :

İlçesi                   :

Köyü                   :

Cilt                      :

Aile Sıra No         :

Sıra No                :

Adres                  :

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat