Tapusuz Yerin Tapuya Tescili Davası Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :-Hazine
-……….Köyü hükmi şahsiyetine izafeten Köy Muhtarlığı.(köy sınırları içinde ise)
-………..Belediye Başkanlığ(belediye sınırları içinde ise)
 

  1. KONUSU :Tescil talebidir.

(Değeri       …….  TL.dir)
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilim …. ili …..ilçesi …..mevkii mevkiinde bulunan ve Doğusu…..Batısı ……Güneyi …….Kuzeyi çevrili gayrimenkulün …….yılı aşkın süreden beri malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız olarak zilyetidir.
2-
3-Müvekkilimin bu güne kadar her hangi bir niza ve fasıla olmadan zilyetliği sürmüştür. Müvekkilim adı geçen taşınmazı kendi malı olarak sürüp,ekip biçmiştir. Taşınmaz kimse adına tapuya kayıtlı değildir.
4-Adı geçen gayrimenkul üzerinde Davalı hazinenin,köyün(belediyenin)ve üçüncü şahısların her hangi bir hakkı yoktur ayrıca orman arazisi veya merada değildir.T.M.K.639.maddesinin aradığı koşulların tamamı oluştuğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.639.md.,H.U.M.K., ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Vergi kayıtları,Keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık,ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile;mevkisi ve sınırları belirtilen gayrimenkulün müvekkil adına tapuya tesciline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat