Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPU KAYDINDAKİ YÜZÖLÇÜMÜNÜN TASHİHİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Taşınmazın Yüzölçümünün Düzeltilmesi Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil ….. köyü ….. mevkiinde ….. ada ….. parsel no.lu taşınmazın malikidir. Taşınmazın hudutları sabit olup, yüzölçümü de tapuda ….. m² gösterilmiştir. Taşınmazın yapılacak keşif sonunda yüzölçümünün ….. m² olduğu tespit edileceğinden, işbu tapu kaydının tashihi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, keşif, bilirkişi, tanıklar, vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. m. 1027 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak taşınmazın yüzölçümünün ….. m² ye çıkarılmasına, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat