Hukuk Dairelerine İlkin İş Bölümü Uyarınca Davanın Temyiz İncelemesinin Ondördüncü Hukuk Dairesine Ait Olması

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 4765
Karar: 2017 / 5936
Karar Tarihi: 31.10.2017

ÖZET: Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca bu davanın temyiz incelemesi Yargıtay 14.Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

(2797 S. K. m. 60)

Dosyanın İlgili Dairesine Gönderilmesi

Mahkeme kararındaki nitelendirmeye göre, dava; taşınmaza elatmanın önlenmesi ve yıkım, karşı dava temliken tescil isteğine ilişkin olup, taraflar arasındaki asıl uyuşmazlık temliken tescil isteğinden kaynaklanmaktadır.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 20.01.2017 tarih ve 1 sayılı kararı ile aynen kabul edilen ve 27.01.2017 günü Resmi Gazetede yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren hukuk dairelerine ilişkin iş bölümü uyarınca bu davanın temyiz incelemesi Yargıtay 14.Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

Hâl böyle olunca, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 23.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile değişik 60/3. maddesi gereğince dosyanın Yargıtay 14.Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 31.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat