Tanımanın İptali İstemi Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tanımanın İptali İstemi Dilekçesi Örneği

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Tanımaya itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1 – Davalı, müvekkilin kızı …’yı kendi kızıymış gibi tanıyarak nüfus kaydını yaptırmıştır.

2 – …, esasen müvekkilin kızıdır ve davalıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda da bu gerçek ortaya çıkacaktır.

3 – Müvekkilin kızının kendi nüfusuna kaydettirilebilmesi için söz konusu tanımanın iptal edilmesi ihtiyacı olduğu için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S.K. m. 298 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, DNA testi, tanık beyanları ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle dava konusu tanımanın iptaline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat