Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : … Belediye Başkanlığı

KONU : Davalı idarenin hizmet kusurundan doğan …TL maddi ve

…TL manevi olmak üzere tazminata hükmedilmesi istemine

ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

CEVAP SÜRESİ : 30 gündür.

HUKUKİ NEDENLER : (İlgili mevzuat.)

HUKUKİ DELİLLER : (İlgili yasal nedenler.)

SONUÇ VE İSTEM : Davalı idarenin …TL maddi, …TL manevi olmak üzere toplam …TL tazminata mahkum edilmesini, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim . …./…../…..

Davacı Vekili

Av

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat