Tanık mahkemeye nasıl çağrılmalıdır? Çağrıya uymamasının sonuçları nelerdir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Tanık mahkemeye nasıl çağrılmalıdır? Çağrıya uymamasının sonuçları nelerdir?

Tanıklar cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafında dinlenmek üzere bir çağrı kağıdı ile çağrılırlar. Bu davet posta yoluyla yapılabileceği gibi telefon, faks, telgraf, e-mail gibi araçlarla da yapılabilir. Eğer çağrı posta yoluyla yapılıyorsa mazereti olmadan çağrıya uymayan tanığın zorla getirileceği de belirtilmelidir. Bu durumda yapılan çağrıya uymayan tanık, polisler tarafından zorla mahkemeye getirilecektir.

Bazı özel durumlar tanıklar, kendilerine bu normal çağrı usulüne uyulmadan da doğrudan doğruya zorla getirilebilirler. Bu istisnai hallerde neden çağrı usulüne uyulmadığı zorla getirme kararında gösterilmelidir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 43’te tutuklu işlerde kişiye hiç çağrı yapılmadan kişinin zorla getirilmesine karar verilebilir. Mesela bir şüpheli tutuklanacaksa ve o tutuklama duruşmasında tanık dinlenecekse bu tanık telefon, e-mail gibi araçlarla durumdan haberdar edilir ve genel kuralın aksine çağrıya uymadığı halde zorla getirileceği yazılabilir.

Kovuşturma evresinde dava mahkemece görülürken de derhal dinlenmesi gerekli görülen tanıkların belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır edilmek üzere zorla getirilmelerine karar verilebilir.

Dinlenmek üzere çağrıldığı gün gelemeyecek olan tanık, mazeretlerini bildirebilir. Tanığı dinleyecek olan makam bu nedenleri yerinde görürse tanığı dinlemek üzere başka bir gün belirler. Kural olarak mazeretsiz olarak çağrıya uymayan tanık, zorla getirilecektir ve zorla getirmenin yol açtığı giderler kendisinden alınacaktır. Ancak zorla getirilen tanık ilk çağrıldığında gelmemesinin geçerli nedenleri olduğunu ortaya koyabilirse bu giderleri ödemek zorunda olmayacaktır.

Kanunun 178. Maddesine göre mahkeme, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddetmişse ve tanığı çağırmamışsa, sanık veya katılan o tanıkları mahkemeye getirebilir. Bu durumda tanık, mahkemede dinlenecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat