Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TANIK İFADELERİNE KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          : ………./………
BEYANDA BULUNAN (DAVALI)                             :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF

(DAVACI)                            :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımızdır.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Tanıklardan ………. ifadesinde “…. bir bey ile bir bayan benim oturduğum daireye gelip …….. ile görüşmek istediklerini ve adresini benden sordular” demekle daha önceki savunma ve beyanlarımızı teyid etmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere müvekkil banka yetkililerince davacının ev adresine gidilerek komşularına davacının hırsızlık yaptığı v.b. şekilde bir beyanda bulunulmamıştır. Bu husus ………..’nun emniyette tanık olarak …./…./……. tarihinde verdiği ifadesi ile de sabittir. davacının evine kim gitmişse onlarda sadece ve sadece “Bir konu hakkında görüşmemiz gerekli, siz de telefonu var mı?” şeklinde davacının komşusuna beyanda bulunmuşlardır. Davacı tanığı …………’nun ifadesi, davacı yanın, müvekkil bankanın kendilerini hırsızlıkla itham ettiği, komşularından, ……. telefonlarından taciz ve tehdit ettiği şeklindeki iddialarını hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde çürütmüştür.
  2. Davacı yanın dinlenen üç tanığı da kendilerini müvekkil banka yetkililerinin değil, ………… isimli şahsın aradığını, kendilerinin onunla görüştüklerini ve adı geçenin “Davacının banka şubesinden ………TL. aldığını, bu parayı iade etmezse kırmızı bültenle davacıyı aratacağını” söylediğini beyan ve iddia etmişlerdir. Bu da, daha önceki dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere; “Müvekkil bankanın …….. Şubesinde çalışan ………….’in görev yaptığı ….. numaralı gişede …./…./……. tarihinde………. TL. kasa noksanı oluştuğu, bu kasa noksanı adı geçenden Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla aylık taksitler halinde tahsil edilmektedir. Müvekkil bankanın davaya konu edilen olayla ilgisi tamamen bu kadar olup, konuyla başkaca hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” şeklindeki tamamen gerçeği yansıtan savunmamızı teyid etmekte, böylece davacı yanın iddialarını çürütmektedir.

TALEP SONUCU                :  Tanıkların aleyhimize olan ifadelerini kabul etmiyor, davacı yanın daha sonra dinleteceği tanık ifadelerine karşı beyan hakkımız saklı kalmak kaydıyla alınan tanık beyanlarına itiraz ediyoruz.

Davalı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat