TANIK DİNLETME TALEBİ – SAVCILIĞA

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TANIK DİNLETME TALEBİ – SAVCILIĞA

………………………. CUMHURİYET SAVCILIĞINA

 

 

HAZIRLIK NO                    :………../………..
TALEPTE BULUNAN         :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                    :Bazı hususların yeniden soruşturulması ve tanıkların dinlenmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                 :
  1. Yukarıda Haz. no.su yazılı savcılığınız dosyasında teşhis işlemine katılan …………………..’nin ifadesinde geçen …………………, ……………….., ve ………………..’nin de olay hakkında bilgilerine başvurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.
  2. Ayrıca, yine daha önce ifadesine başvurulan tanıklardan ………….., …………… ve ………..’nin tutuklu ………………..’nin olay anındaki saç rengi, saçının biçimi ve üzerindeki kıyafetler bakımından yeniden ifadelerine başvurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.
  3. Yine müvekkilin saçının siyah boyalı, ve her taraftan eşit biçimde kulaklarını ve ensesini örtecek biçimde uzatılmış olup olmadığı hususunda müvekkilimin saçının cezaevinde kazıtılmış olması nedeniyle müvekkilimi tutuklamadan evvel gören polis ……………….’nin de tanık olarak dinlenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.
  4. Ayrıca müşteki …………………..’nin de savcılığınızca tekrar müvekkilimle yüzleştirilmesini ve suç işleyen kişinin müvekkil şahıs olduğundan emin olup olmadığının teyidini talep ediyoruz. Bunun yanı sıra 155 no.lu Polis İmdat telefonunu arayarak suçu işleyenin müvekkil olduğunu ihbar eden isimsiz kişinin de telefon numaralarından bulunarak bu konuda da araştırma yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkili daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını iddia eden müştekinin müvekkille eski dostluk ilişkilerini gösteren fotoğrafları da ibraz ediyor ve bu hususun da müştekiye tekrar sorulmasını talep ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP                               : Savcılığınızca yapılan tahkikatta, yukarıda açıklanan hususların da araştırılmasını ve olayla ilgisi bulunmayan müvekkil hakkında takipsizlik kararı verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Sanık Müdafii

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat