TAM YARGI DAVA DİLEKÇESİ – ASKERİ İDARE MAHKEMESİNDE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAM YARGI DAVA DİLEKÇESİ – ASKERİ İDARE MAHKEMESİNDE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                   DURUŞMA TALEBİ VARDIR
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Maddi ve Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil, Özel Kuvvetler Komutanlığı …………..K.lığı emrinde görev yapmaktayken, …/…/… tarihinde …………. ilçesi kırsal yöresinde operasyon ve arazi taraması esnasında bir grup teröristle girişilen silahlı çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu olaya ilişkin tutanak ve belgeler EK’tedir.
  2. EK’te sunduğumuz belge ve raporlardan görüleceği üzere, müvekkil bu yaralanma nedeniyle 6 ay hastanede yatarak tedavi görmüş ve ….. ay istirahat kullanmıştır. Sonuçta GATA Sağlık Kurulu’nun …/…/…..tarih ve …… sayılı raporuyla, müvekkil için “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz” kararı verilmiş ve bu karar üzerine …./…./….. tarihinde vazife malulü olarak emekliye sevkedilmiştir.
  3. Bu yaralanma ve emeklilik işlemi nedeniyle …./…/…..tarihinde Emekli Sandığı’nca müvekkile …………………..TL. vazife malullüğü aylığı bağlanmış ve………………TL emekli ikramiyesi almıştır.

HUKUKSAL NEDENLER        :

1-     Müvekkilin vazife başında maruz kaldığı bu idari eylem nedeniyle sol bacağı diz altından, sağ kolu da omuzdan kesilmiştir. Şu an suni protez takılı bulunmaktadır.

2-     Müvekkil, henüz mesleğinin başında iken ve ….. yaşına kadar görev yapma imkanı varken, genç yaşında ve rütbesinde TSK’dan uzaklaşma durumunda kalmıştır. Bu olay nedeniyle müvekkile idarece yapılan yardımlara (nakdi tazminat) ve bağlanan emekli aylığına rağmen, karşılanmayan büyük maddi ve manevi zararlara uğramıştır.

3-     Müvekkile …….TL maddi ve ………..TL. manevi zararın ödenmesi için, müvekkil hakkındaki kat’i sağlık kurulu raporunun onaylanması tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde kalan …/…/… tarihinde, müvekkil davalı idareye yazılı olarak başvurmuştur. İdarece müvekkile gönderilen ve …/…/… tarihinde tebellüğ ettiği yazıda söz konusu tazminat taleplerinin reddedildiği belirtilmektedir.

4-     Müvekkilin bir kamu hizmetinin ifası sırasında uğradığı bu idari eylemden doğan zararlarının davalı idarece “kusursuz sorumluluk” ilkesine göre tazmini gerekli olup; sayın mahkemenizin içtihatları da bu doğrultudadır.

TALEP SONUCU                      :

Yukarıda açıklanan nedenlerle; ………TL maddi ve …….TL.  manevi tazminatın HÜKÜM ALTINA ALINMASINA,

(Maddi tazminata, müvekkilin emekli edildiği tarihten itibaren; manevi tazminata olay tarihinden itibaren YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE)

Yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine,

(Yargılamanın duruşmalı yapılmasına) karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat